Reklám ABC

Kivonat az RTL-Klub Általános Szerződési Feltételek 2007 kiadványából Új hirdetők számára: ÁSZF kivonat új hirdető esetén

Above The Line (ATL - Vonal fölött): tömegmédiumokon keresztül történő reklámozás (pl. +TV, sajtó stb. használata).

Affinitás index (AFF): a média tervezés során használt -hatékonysági mutató-. Egy adott célcsoport képviseletét fejezi ki a teljes lakossághoz viszonyítva egy meghatározott program/médium esetében. Az affinitás index számítása: TRP/GRP. Amennyiben ez a hányados nagyobb, mint 1 (100%), az azt jelenti, hogy a vizsgált program/médium jól célozza az adott közönséget. Minél magasabb ez a szám, annál jobban céloz az adott médium/program.

Átlagos gyakoriság (frequency): azt mutatja, hogy célközönségünk 1 tagja átlagosan hányszor találkozott a reklámüzenetünkkel.

Below The Line (BTL - Vonal alatt): a reklámozás azon formája, amiben nem tömegmédiumokat használnak (pl. direct mail, akciók stb).

Célcsoport (TG - Target Group): azon - marketing célok alapján meghatározott - emberek csoportja, akiket a kampány során elérni szeretnénk.

Célközönség (TA - Target Audience): a célcsoporthoz legközelebb álló, médiakutatások által kezelhető, megbízhatóan mérhető csoport.

CPP (Cost per Point): egy meghatározott célközönség 1%-ának (1 rating pont) elérési költsége egy adott médiumon keresztül.

Csatornaátlagár (SAP): Szolgáltató által havonta, az adott hónap lezárását követő 5. munkanapon közzétett és ezt követően, de még a közzététel hónapjában a Pricewaterhouse Coopers Kft. által vizsgált, az adott célcsoportra vonatkozó 30 másodperc hosszúságú reklámfilmnek az RTL KLUB-on történő sugárzásának átlag "Cost per GRP" (költség per bruttó nézettségi százalékpont) árát jelenti, amelynek kiszámítására a következő adatok kerülnek felhasználásra:
- a Szolgáltató nettó árbevétele, amely az Ügynökségi Engedményt tartalmazza, de a szponzoráció árbevételét nem; és
- az RTL KLUB-on a reklámblokkon belül sugárzott reklámfilmek 30 másodperc hosszúságra vonatkoztatott nézettsége ( 30"eqGRP ).

Szolgáltató az aktuális csatorna-átlagár becsléseit célcsoportonként, lehetőség szerint, minden hét 3. munkanapján elektronikus formában küldi megrendelőinek.

Effektív gyakoriság (Effective Frequency): annak érdekében, hogy kampányunk teljesítse az elvárt célkitűzéseket, célközönségünknek több alkalommal kell találkoznia hirdetésünkkel. Ezeket a gyakorisági szinteket, amelyeken a reklámok a leghatékonyabbak, effektív gyakoriságnak nevezzük (pl. 3+, 4+).

Effektív elérés (Effective Reach): célközönségünk azon százaléka, amelyet kampányunk során az effektív gyakorisági szinten elérünk (pl. 3+ 50%, 4+ 50%).

Flight / Burst: a futó kampány egy összefüggő időszaka.

GRP (gross rating point): össz "rating" pont. Azon ratingek összessége, melyet egy adott média eszköz leszállít egy adott kampányban.

Konverzió: arányszám, amely megmutatja, hogy egy adott időszakban, két egymástól különböző célközönség egy adott csatornán, napszakban, programban, reklámblokkban vagy éppen egy reklámspot alatt egymáshoz képest milyen arányban volt képviselve a képernyő előtt.

Költség kalkuláció:

- Bruttó költség: felárakkal növelt, tarifa áron számolt (áfa nélküli) reklámköltés.
- Nettó költség: a bruttó költés mínusz a mennyiségi engedmény.
- Net-net költség: nettó költség mínusz az ügynökségi engedmény.
- Ügyfél költség: net-net költség plusz az ügynökségi díj.

Közönségarány (SHR - share): az adott csatorna részesedése a többi csatornához képest a célcsoportnak azon szegmenséből, akik a vizsgált időpontban az adott médiatípust fogyasztják.

Lefedettség (COV - coverage): célközönségünk azon százalékban kifejezett hányada, akiknek alkalmuk volt látni egy hirdetést.

Lineáris árképzés: a 30 mp-nél hosszabb reklámok költségének arányos kalkuálciója
(30"-100%; 35"-116,7%; 40"-133,3%; 45"-150%; 50"-166,7%; 55"-183,3%; 60"-200%).

Nem lineáris árképzés: a 30 mp-nél rövidebb reklámok költségének nem arányos kalkulációja
(5"-30%, 10"-50%, 15"-65%, 20"-80%, 25"-90%, 30"-100%).

Napszakok: olyan időintervallumok, melyek összefüggésben vannak bizonyos célközönségek által leginkább nézett idősávokkal. Az RTL Klub esetében a következő napszakokról beszélhetünk:

- nappal: 06:00-15:59
- főműsoridő előtt: 16:00-18:59
- főműsoridő: 19:00-22:59
- késő éjszaka: 23:00-05:59

Nettó elérés (RCH - Reach): a célcsoport azon százaléka, amely a kampány időszaka alatt legalább egyszer találkozott az üzenettel. Net Reach = 1+ Coverage (Lefedettség).

OTS (Opportunity to See): megmutatja, hogy egy adott időszak (pl. 4 hetes kampány) alatt a célcsoportunk tagjai átlagosan hányszor találkoztak a hirdetéssel.

People Meter (Nézőmérő): az egyik legfejlettebb TV kutatási módszer, amely a panel háztartásokban a háztartások tagjainak tévézési szokásait folyamatosan méri.

Post-buy analízis (utóanalízis): a kampány tényleges teljesítményének kiértékelése az előzetes tervekhez viszonyítva. Az elemzésben szerepel GRP és TRP teljesítmény, OTS, lefedettség és gyakoriság vizsgálata stb.

Pozícionálás: egyes médiumokban a hirdetés kedvező helyre történő elhelyezése. Televízióban a reklámblokkon belüli elhelyezés lehet pl. blokkelső, -második vagy utolsó, utolsó előtti.

Rate card (tarifa): az adott médium árlistája, melyek szezononként meghatározzák a különböző megjelenések / idősávok / programok árait.

Rating pont: az adott program/kiadvány által elért célközönség rész (%). 1 rating pont = a célközönség 1%-a.

Reklámzaj (clutter): 3 fő típusa van:

1. teljes piaci reklámzaj: a piacon adott periódus alatt megjelenő hirdetések öszszessége.
2. versenypiaci reklámzaj: azon hirdetések összessége, melyek konkurens márkákat hirdetnek.
3. médiazaj: egy adott médiumban adott periódus alatt megjelenő hirdetések öszszessége.

Share of Voice (SOV), Share of Spending (SOS): egy adott vagy több brand által képviselt reklámsúly, amelyet egy meghatározott piacon vagy piaci szegmensen belül képvisel egy adott időszak alatt. Ez a reklámsúly általában reklámköltés (SOS) vagy rating (SOV) alapján fejezhető ki.

Stratégiai média tervezés: marketing tervek megvalósításához biztosított média javaslat, amely meghatározza a kommunikációs célokat, média választást és célzást.

TRP (Target Rating Point): egy meghatározott célközönség azon százaléka, amelyet az adott program/kiadvány elér. 1 TRP = 1%-a az adott célcsoportnak.

Weekly Weight (heti súly): a kampány erősségét mutatja heti TRP-ban kifejezve.