Hirdetési útmutató

Amennyiben Ön és cége még nem hirdetett az RTL-Klubon, az alábbi útmutatóval szeretnénk segítségére lenni a tervezésben.

 

Árazás

Ajánlatkészítések és kampánytervezések esetén, a következő fogalmakat érdemes előre tisztázni.

 • Listaár / bruttó ár / ratecard cost / gross cost: a csatorna érvényes listaárai, kedvezmények érvényesítése nélkül. A listaár ÁFA-t nem tartalmaz.
 • Net cost / nettó ár: a listaár volumen-, részesedési- és esetlegesen új hirdető kedvezményekkel csökkentett összege. A nettó ár ÁFA-t nem tartalmaz.
 • Net net cost / net net ár: a nettó ár ügynökségi engedménnyel ( 15% ) csökkentett összege. A net net ár ÁFA-t nem tartalmaz.

 

1. Listaárakról

A megjelenéshez szükséges ár megállapításának alapja az adott évre vonatkozó listaáras táblázat. (Felhasználandó dokumentum: Ratecard 2008)

A listaáras táblázatban az árak havi, és órás bontásban szerepelnek. Ugyanígy külön ár vonatkozik a hétköznapokra (hétfőtől-péntekig), a szombati, illetve a vasárnapi napokra is.

 

Példa:

Hirdetésiútmutató- listaár példa

 

A reklámszpot minimális hossza 5 másodperc, maximális hossza pedig 60 másodperc.

A listaártáblázatban szereplő árak 30 másodperces szpothosszúságra lettek meghatározva. Más hosszúságú reklámszpot esetén, a listaárban megadott árak a következőképpen alakulnak a 30 másodperces árak %-ában:

 

  Szpothossz %
Nem lineáris 5 mp 30%
  10 mp 50%
  15 mp 65%
  20 mp 80%
  25 mp 90%
  30 mp 100%
Lineáris 35 mp 116,67%
  40 mp 133,33%
  45 mp 150,00%
  50 mp 166,67%
  55 mp 183,33%
  60 mp 200%

 

2. Kedvezményekről

A megfelelő szpothosszúságra kiszámolt listaárra a következő kedvezmények vehetőek igénybe:

 • Volumen kedvezmény: a csatornán hirdetésre fordított nettó költés - kedvezményekkel csökkentett, de ügynökségi engedménnyel még nem csökkentett - költés összege alapján
 • Részesedési kedvezmény: a csatorna részesedése a hirdető teljes, éves televíziós költéséből százalékban kifejezve.
 • Új hirdető kedvezmény: olyan hirdető esetén, akinek még nem volt költése, vagy az elmúlt három évben nem volt televíziós költése az RTL-Klubon.

 

Volumen kedvezmény:

Vállalt nettó költés (forintban) Kedvezmény mértéke
1,000,001 - 4,000,000 4%
4,000,001 - 8,000,000 5%
8,000,001 - 13,000,000 6%
13,000,001 - 20,000,000 7%
20,000,001 - 30,000,000 8%
30,000,001 - 40,000,001 9%
40,000,001 - 55,000,000 10%
55,000,001 - 75,000,000 11%
75,000,001 - 100,000,000 12%

 

„Részesedési” kedvezmény:

Amennyiben Megrendelő / Hirdető a Szolgáltató részesedése után járó kedvezményt is igénybe szeretné venni, úgy tárgyévet illetően, írásos, éves vállalást kell tennie. Ebben az esetben a két kedvezmény összege összeadódik.

 

Teljes televíziós - szpot és nem szpot - költésből való részesedés (Share) '%'
40-49% 50-54% 55-59% 60-64% 65-69% 70-79% 80-89% 90-100%
7% 11% 13% 14% 15% 16% 17% 18%
%-os kedvezmény a Listaárhoz viszonyítva

 

A két kedvezmény érvényesítése esetén ez a következőképpen néz ki.

 

Példa Vállalás Kedvezmény
RTL éves részesedés "share" 80% 17%
RTL éves volumen ( nettó ) 5,000,000 5%
Összesen igénybevehető kedvezmény 22%

 

Új hirdető kedvezmény:

A fentieken túl, további kedvezményként érvényesíthető a nettó kedvezmény érvényesítése után.

Minden, a Szolgáltató szempontjából új hirdető esetében, előzetesen jelentkezni lehet maximum 15%-os, új hirdető kedvezmény érvényesítésére.

Új hirdető kedvezményre jogosult az a hirdető is, akinek az elmúlt három évben nem volt televíziós - szpot és nem szpot -, költése az RTL-Klubon.

Új hirdető kedvezményre olyan kampányok esetében lehet jelentkezni, amelyek hossza legfeljebb 28 folyamatos nap, és amelyek nettó értéke legalább 3 millió forint. Az új hirdető kedvezményre legkésőbb a rendelés leadásával egyidőben lehet jelentkezni.

 

3. Megrendelésről

Listaár alapú megrendelések esetén:

A kampány pontos megvalósítása érdekében, a megrendelő formátumon minden az alábbiakban felsorolt információ szükséges.

 1. a Megrendelő neve;
 2. a hirdetendő termék vagy szolgáltatás neve;
 3. a reklám megjelenésének napja/dátuma és ideje, valamint a kívánt műsorkörnyezet;
 4. a sugároztatni kívánt reklámszpot hossza és filmkódja*;
 5. a nettó költségvetés forintban;
 6. a kampány büdzséjéből a Szolgáltatóra jutó összes televíziós költségrész;
 7. a vonatkozó kedvezmények;
 8. minden egyéb olyan információ, amely a Szolgáltató számára a megrendelés hibátlan teljesítéséhez szükséges.

* a kampányhoz tartozó reklámfilm filmkódját kollegáinkkal tudja egyeztetni.

 

Listaár alapú megrendelés határidejei:

Kampányhónap Megrendelési határidő
2008 / január 2007/12/07
2008 / február 2008/01/11
2008 / március 2008/02/11
2008 / április 2008/03/11
2008 / május 2008/04/10
2008 / június 2008/05/09
2008 / július 2008/06/10
2008 / augusztus 2008/07/11
2008 / szeptember 2008/08/11
2008 / október 2008/09/10
2008 / november 2008/10/10
2008 / december 2008/11/10

 

A fentiektől való eltérés esetén, személyes egyeztetés szükséges kollegáinkkal.

 

4. Szükséges adminisztráció

(Felhasználandó dokumentum: Ügynökségi Bejelentkező 2008 és Reklámozó Adatai 2008)

Ügynökségi Bejelentkező

Ügynökségek jelentkezése esetén szükséges kitöltendő dokumentum.
Ügynökség az „Ügynökségi bejelentkező” formanyomtatvány aláírásával nyilatkozik arról, hogy e tevékenység végzésére a hatályos jogszabályok alapján jogosult.

Szintén ez a dokumentum szükséges ahhoz is, hogy a bejelentkező Ügynökség a kampányhoz igénybe tudja venni az ügynökségi engedményt.

Ügynökségi Engedmény: a Szolgáltatóhoz hivatalosan bejelentkezett Ügynökség, annak mennyiségi és esetleges egyéb kedvezményekkel és engedményekkel csökkentett, ÁFA nélküli számlaösszege reklámidő vagy támogatás értékének 15%-ával megegyező összegű ügynökségi engedményét jelenti. Nem vonatkozik az Ügynökségi Engedmény a kötbérre, késedelmi kamatra, pótdíjra és a reklámidő és támogatás árán felüli más díjakra, politikai hirdetésekre, továbbá közérdekű közleményekre, társadalmi célú hirdetésekre és a jótékonysági felhívásokra.

 

Reklámozó Adatai

Amennyiben a hirdető nem ügynökségen keresztül jelentkezik, hanem közvetlenül, abban az esetben a „Reklámozó adatai” formanyomtatvány kitöltésére van szükség.

 

Kért adatok

A kért formanyomtatványokon az Ügynökségnek vagy a Hirdetőnek a következő adatait kell megadnia:

 • neve
 • székhelye/lakóhelye
 • bankszámlaszáma
 • adószáma
 • cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma
 • cégjegyzéket vezető bíróság neve
 • az illetékes cégbíróság által 30 napnál nem régebben kibocsátott cégkivonata másolatát
 • 30 napnál nem régebbi bankszámlaszerződése másolatát vagy igazolását a számlavezető banktól, hogy rendelkezik náluk folyószámlával
 • a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányának másolatát

 

5. Anyagleadás

A sugárzáshoz szükséges reklámanyagot az első sugárzás előtti 3. munkanapon, déli 12.00 óráig kell eljuttatni.

Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.
Név: Mészáros Márta, Bertók Zoltán

Mivel a reklám- és támogatói filmek minőségének meg kell egyeznie az RTL KLUB-on sugárzott műsorok technikai színvonalával, a Szolgáltató csak Digital Betacam kazettán leszállított sugárzási anyag minőségéért vállal garanciát.

A kazettákkal szemben támasztott technikai követelmények adatai:

 1. HANG: hangsávok (CH1 és CH2) jelszintje – 9dB;
 2. mindkét sávon kötelezően kevert hangnak kell lennie;
 3. emfázis: nem;
 4. KÉP – 50 mp-es színcsík, 10 mp-es fekete, majd 00:01:00-tól indul a szpot;
 5. minden ettől eltérő kezdési időt a kazetta tokján és a videókisérőn fel kell tüntetni.

Minden leadott kazettához mellékelni kell egy-egy hiánytalanul kitöltött videókísérő lapot, amelyhez mellékelni kell a zenemű felhasználására vonatkozó szerzői hozzájárulást, és amelyen fel kell tüntetni az alábbi szerzői jogi adatokat:

 1. felhasznált zeneművek zeneszerzője;
 2. felhasznált zeneművek címe;
 3. felhasznált zeneművek szövegírója;
 4. felhasznált zeneművek előadói;
 5. a CD lemez kiadója;
 6. a kiadás éve;
 7. felhasználás időtartama (perc, másodperc).

(Felhasználandó dokumentum: videókísérő )

 

6. Számlázás

Minden új hirdető esetén előrefizetést kérünk.
A számla teljesítését legkésőbb három munkanappal a kampány első reklámszpotjának sugárzása előtt kell rendezni.

 

Részletes ajánlatokért forduljon kollegáinkhoz.

 

Kollegáink elérhetőségei:

Csatorna Kontakt Telefonszám E-mail
       
RTL Horváth Zsuzsanna +36 1 382 85 56 e-mail küldése
RTL Szatmári Viktória +36 1 382 85 15 e-mail küldése
RTL Posta Melinda +36 1 382 85 56 e-mail küldése
       
       
RTL          Bognár Tamás         +36 1 382 85 36 e-mail küldése
RTL          Végh Balázs         +36 1 382 85 67 e-mail küldése
RTL          Soltész Imre         +36 1 382 85 03 e-mail küldése
             
             

A megkereséskor a következő információkra fogunk rákérdezni az ajánlatkészítéshez.:

 • Hirdető;
 • Hirdetendő termék;
 • Ügynökség esetén meglévő ügyfélről van-e szó, vagy tenderfeladat a tervezés;
 • Nettó költségvetés (kampányra nézve és éves szinten is);
 • A nettó költségvetésből mennyit terveznek elkölteni az RTL-en (%);
 • Célcsoport;
 • Tervezett kampányidőszak;
 • Reklámszpot hosszúsága.

Együttműködés esetén, az alábbi dokumentumokra lesz szükségünk:

 • Ügynökségi Bejelentkező ( csak ügynökségek esetén ) és a számlázáshoz szükséges dokumentumok (cégkivonat, aláírási címpéldány és bankszámlaszerződés);
 • Reklámozó Adatai és a számlázáshoz szükséges dokumentumok (cégkivonat, aláírási címpéldány és bankszámlaszerződés);
 • Hivatalos megrendelő;
 • Videókísérő